Globální potenciál

kombinace technického unikátu a sociálního přesahu 

Velikost trhu

Dle statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) tvoří vozíčkáři 1 % světové populace.

Ve vyspělých zemích jsou nejčastější příčinou vysoký věk dožití, adrenalinové sporty a diabetes (70 % amputací nohou je způsobeno cukrovkou, celosvětově se počet pacientů s touto diagnózou zvýšil šestinásobně za poslední generaci). Nárůst počtu vozíčkářů v USA je odborníky označován jako „raketový“.

V rozvojových zemích jsou nejčastější příčinou nedostatečná zdravotní péče, dětská mozková obrna a ozbrojené konflikty.

Přehled velikosti jednotlivých trhů

1 % světové populace

používá dle statistiky Světové zdravotnické organizace invalidní vozík

Příspěvky a dotace

Osoby odkázané na invalidní vozík mohou ve světě získávat podporu od státu. V zemích Evropské unie je nejběžnější maximální výše příspěvku na pořízení a úpravu vozidla 10 000 až 20 000 EUR.

V některých zemích světa jsou vozidla pro handicapované zcela hrazena pojišťovnami nebo státem.

Elbee má potenciál stát se plně hrazenou kompenzační pomůckou

jako je běžně například elektrický vozík

Kombinace technického unikátu a sociálního projektu

Tyto faktory činí z vozidla Elbee ideálního představitele pro podporu z fondů Evropské unie. Elbee Mobility již úspěšně využilo několik dotačních programů a další jsou plánovány.

Konkrétně je například připravena a předschválena projektová žádost „Vývoj drive-by-wire systému ovládaného joystickem a jeho integrace do vozidla pro vozíčkáře“. Součástí projektu je vývoj elektrického pohonu a dílčích elektrických komponent.

Další reálnou možností zaměřenou na globální komercializaci je program Horizon 2020 SME Instrument Phase 2.

Zajímavým moderním trendem je také podpora elektromobility.

Projekt Elbee patří mezi 3 % úspěšných žadatelů

v přímé žádosti o dotaci z Evropských fondů

Nástroj pro globální propagaci

Technická novinka se sociálním přesahem je ideálním tématem pro média. Projekt Elbee je jedinečný nástroj pro zviditelnění se a pro velmi úspěšnou PR propagaci. Pozornosti médií lze využít nejen pro rozšíření povědomí o Elbee, ale také jako propagaci majitele, mateřské firmy nebo souvisejících produktů.

Napsali o nás


Ocenění napříč všemi obory

Ocenění za vývoj, marketing, společenskou přínosnost a další

jsou nejen verifikací kvality firmy a produktu, ale také dalším zdrojem propagace

Reakce na sociálních sítích

Personální marketing snadněji a efektivněji

Vytvoření týmu loajálních odborníků a zapálených nadšenců je jednodušší, než se může zdát.

Smysluplná práce, která přitahuje talenty 

práce na produktu, jako je vozidlo Elbee, je pro mnoho lidí velice atraktivní

Ideální řešení pro sériovou produkci

Elbee je aktuálně jediné na trhu dostupné vozidlo konstruované výhradně pro nájezd osoby na invalidním vozíku.

Přestavby automobilů na drive-from-wheelchair vozidla jsou velmi nákladné, náročné na lidskou práci a mají velmi omezenou možnost automatizace. V okamžiku, kdy výrobce automobilů uvede na trh novou generaci vozu, pro úpravce to znamená zcela nový vývoj celé přestavby.

Oproti tomu Elbee nabízí ideální řešení automatizované sériové produkce s možností přechodu na výrobní linku.

Automatizace

cena vozidla Elbee může být zlomkem ceny konvenční přestavby automobilů

Nákladové srovnání s technicky podobným řešením

Byl proveden průzkum s cílem zjistit možnou výrobní cenu vozidla Elbee v sériové produkci. Průzkum spočíval v analýze trhu vozidel shodné kategorie, kterými jsou vozidla pro náctileté Aixam, Ligier či Microcar. Velikost jejich trhu je cca 25 tisíc vozidel ročně, roční produkce jednotlivých výrobců je v jednotkách tisíc kusů.

Na základě analýz výročních zpráv těchto společností bylo vyvozeno, že při roční produkci 2 500 ks vozidel Elbee v optimalizované výrobě je možné snížit cenu výrobních nákladů jednoho vozidla Elbee pod 200 000 Kč v podmínkách západní Evropy.

Prodejní cena 290 000 Kč 

je na základě analýzy dosažitelná i pro vozidlo Elbee 

Drive-by-wire

Posun v legislativě a technologický pokrok umožnil zrození projektu drive-by-wire integrovaného přímo do sériové verze vozidla Elbee. Takový produkt by se stal nadmíru dostupným řešením mobility nejen pro osoby s vyšší mírou postižení.

Díky nutnému přechodu na řídicí systém CAN-BUS, který ve vozidle Elbee není dosud používán a který umožňuje mj. programování, diagnostiku a uživatelské nastavení, bude dále možné do systému jednodušeji integrovat také ovládání sekundárních funkcí vozidla.

Systém drive-by-wire je navíc přípravou vozidla Elbee na rozvoj autonomního řízení.

Ovládání joystickem významně rozšiřuje záběr na trhu

cenu systému lze snížit na úroveň cca 30 % oproti řešením nejbližší konkurence

Společnost Elbee Mobility je připravena poskytnout know-how a kontakty pro úspěšnou a velmi úspornou realizaci projektu drive-by-wire

Elektrický pohon

Elektrický pohon je trendem, který stále častěji poptávají zájemci o Elbee. Vzhledem k variabilitě elektropohonu a jeho výkonnostnímu rozmezí dává možnost rozšířit tržní potenciál a vstoupit na další světové trhy.

Integrace elektrického pohonu může v budoucnu eliminovat investice do schvalování dle evropského standardu EURO. Tyto normy jsou čím dál striktnější a tedy i nákladnější na splnění.

Další tržní potenciál

Rostoucí zájem je patrný například ze strany zdravotních pojišťoven, které vítají nízkou pořizovací cenu vozidla v porovnání s upravenými konvenčními automobily. Například ve Švýcarsku a Německu je stávající pořizovací cena vozidla Elbee v porovnání s pořízením upravené dodávky 4x nižší.

Díky vývoji univerzálního ukotvení vozíku se může vozidlo Elbee stát celosvětovým standardem pro půjčovny vozidel, které tak budou moci využít stále silnějšího trendu v cestování vozíčkářů.

Univerzální fixace vozíku může rovněž otevřít segment tzv. sharingu, o který projevují zájem jak města, tak soukromé firmy po celém světě.

Ideální pro sharing economy

nebo jako součást vytvoření handicap-friendly city

Elbee otevírá dveře

k zajímavým obchodním příležitostem a politickým jednáním po celém světě

Elektro-Elbee ovládané joystickem vyrobené v automatizované lince má potenciál zajistit mobilitu všem vozíčkářům po celém světě napříč věkem a stupněm postižení díky své ceně a univerzálnosti.
Ladislav Brázdil starší