Závěrem

osobní zkušenost vydá za tisíc slov

Zveme vás na osobní jednání

Ať už vás Elbee zaujalo pro svůj obchodní potenciál, pro jeho schopnost otevírat dveře do světa, pro zanechání historické stopy nebo pro potenciál pomoci lidem ke zkvalitnění jejich života, zveme vás k osobní schůzce. 

Nabídková cena:

na vyžádání

Svůj zájem můžete vyjádřit skrze kontakt nebo vyplnění přiloženého formuláře níže.

Kontaktní osoba

Ing. Ladislav Brázdil ml. 
Executive 
+420 731 190 737
ladislav.brazdil@elbee.cz 
www.elbeemobility.cz