Předmět nabídky

prodej 100 % aktiv projektu Elbee

Souhrn majetku

Předmětem nabídky je souhrn všeho hmotného i nehmotného majetku, včetně know-how, dokumentace, databáze kontaktů a dalších nástrojů, vedoucích k úspěšnému pokračování vývoje a produkce speciálního vozidla Elbee. Předmětem prodeje není firma jako taková (IČO), což dělá z procesu značně přehlednější transakci.

Nabídka prodeje je sestavena s maximální snahou o co nejsnadnější a nejrychlejší převod. Věříme, že prodej 100 % aktiv projektu Elbee je tou správnou cestou pro všechny strany, prodávajícího, kupujícího i čekající zákazníky.

Hmotný majetek

Skladová vozidla 

celkem 6 vozidel v hodnotě cca 2 miliony korun, z toho 1 vozidlo k prodeji a 5 testovacích vozidel

Materiál a rozpracovaná výroba

elektronicky evidované položky s čárovými kódy v hodnotě více než 7 milionů korun

Formy na výrobu laminátů a skel

vhodné pro stávající malosériovou produkci

Svařovací přípravky

ruční svařovací přípravky s částečnou přípravou na robotické svařování

Mobilní veletržní stánek

flexibilní prezentační systém ISOframe, stojany, roll-upy a další propagační pomůcky

Nehmotný majetek

3D modely

konstrukční data celého vozidla tvořena v CAD SW Autodesk Inventor (.ipt)

3D data pro CNC výrobu

3D data pro tvorbu CNC programů tvořena v CAM SW Autodesk Inventor (.step)

Výkresová dokumentace

výrobní a montážní výkresy v elektronické i tištěné podobě (.idw, .dwg, .pdf)

Právní ochrana

patent, užitné vzory, průmyslový vzor a ochranné známky

Homologace

schválení pro provoz na veřejných komunikacích Evropské unie a Švýcarska

Marketingové nástroje

weby, profily na sociálních sítích, ocenění, korporátní identita a další nástroje propagace

Obchodní síť a databáze kontaktů

obchodní partneři, zákazníci, potenciální zákazníci, dodavatelé, zájmové skupiny

Rešerše, analýzy a posudky

schvalovací procesy na světových trzích, subvence, konkurenční řešení, zákaznické potřeby a preference

Podpora z fondů EU

zpracovaná projektová dokumentace vývoje systému drive-by-wire připravená pro podání v OP PIK Program Aplikace

Know-how

získané za více než 10 let realizace projektu

Kontinuální dodávka dílů

v případě zájmu zajištěna sesterskou strojírenskou společností ZLKL a ostatními stávajícími dodavateli